Dịch vụ thuế

 

 

Dịch vụ thuế

Công ty Tư vấn Dịch vụ & Đầu tư Á Châu hiểu nghiệp vụ về Thuế là một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ công ty nào. Do đó Á Châu luôn xem xét các nghiệp vụ về thuế một cách cẩn thận với chất lượng cao. Với các kiểm toán viên và kế toán viên giàu kinh nghiệm, Á Châu đã xây dựng được mối quan hệ vững vàng với các cơ quan Thuế nhằm cung cấp dịch vụ thuế chất lượng cao cho các khách hàng doanh nghiệp.

Á Châu đã xây dựng một kế hoạch thuế hiệu quả để đánh giá một cách khách quan và hiệu quả từ các nghiệp vụ thuế đối với hoạt động của doanh nghiệp.

Các dịch vụ về thuế 

  • Dự toán thuế phải trả phải nộp.
  • Quản lý rủi ro về thuế.
  • Đánh giá các nghiệp vụ về thuế.
  • Điều tra các vấn đề liên quan đến thuế.
  • Đánh giá các ưu đãi về thuế.
  • Lập báo cáo thuế.
  • Giải trình các nghiệp vụ về thuế khi có yêu cầu từ các cơ quan thuế.
  • Xử lý các khoản nợ thuế và hoàn thuế
  • Tư vấn thuế.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline: 0932.154.266

Email: info@achau.co

Chúng tôi luôn cam kết mang lại cho khách hàng dịch vụ và giải pháp tốt nhất Liên hệ

Gọi ngay!